lördag 16 april 2011

Gör ditt egna påskpynt! / Easter decoration DIY

Pappersägg! Man kan göra flera i olika mönster och storlekar och hänga alla på en tråd eller i ett påskris. Eller gör nån enstaka och häng i en dörrkrans. Finns mycket man kan göra:)

Paper eggs:)
Make just one or make plenty in different sizes and patterns.


Klipp ut minst 5 cirklar ur ett papper du önskar använda. Det får inte vara för tunt bara. Använd något runt som mall. Jag använde ett glas.
Cut out at least 5 circles from a paper you like. Use something round, like a glass, to make perfect circles.

Vik cirklarna på mitten med mönstret på insidan.
Fold the cirkles with the pattern on the inside.

Klipp till kanterna på en av cirklarna så det blir med äggformat. Använd den som mall och klipp de andra så de blir lika.
Cut one of the circles into an eggshape and use as a template and cut the other circles as the first.

Limma ihop ena baksidan på en cirkel med en annan som på bilden.
Glue one of the backsides of a circle together with another as shown above.

Fortsätt limma ihop baksidorna tills alla fem cirklar är ihoplimmade. Men limma inte ihop den sista med den första riktigt än!
Glue all the circles together but don't glue the last circle and the first together just yet!

Ta ett band eller tråd du vill använda och knyt en knut längst ned. Lägg den i mitten av ägget, mellan första och sista cirkeln och limma sen ihop dem.
Take a ribbon you want to use and make a knot on the end. Put the ribbon in the middle of the egg, between the first and the last circle and then glue them together.

Så! Ägget är klart:) Hoppas ni förstod hur jag gjorde? Häng nu upp det där du vill ha det.
The egg is finished! Hope you understood how I did it? Now put the egg where you wish to have it:)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar